Foredragsholder

Jeg har holdt foredrag mange steder og kommer gjerne til din skole, menighet, instutisjon eller organisasjon for å holde foredrag. Alt fra agnostikere i Human-Etisk Forbund til pastorer i Pinsebevegelsen har gitt gode tilbakemeldinger på foredrag jeg har holdt. 

Referanser fra tidligere foredrag finner du lenger ned på denne siden.

Temaer i mine tidligere foredrag:

 • Min egen oppvekst og menighet
 • Bruddet med troen og veien tilbake til samfunnet
 • Religiøs traume syndrom (religious trauma syndrom – RTS)
 • Psykiske problemer blant religiøse og religiøse utbrytere
 • Religiøs seksuell kontroll
 • Negativ sosial kontroll
 • Radikalisering
 • Utenforskap
 • En kristen sommerleir der barn ble utsatt for tortur
 • Demonutdrivelsene i Zambia
 • Placebo-effekten – Kraften av tro
 • Demonutdrivelser i moderne Norge
 • Mobbing
 • Motvirke fundamentalisme, radikalisering og ekstremisme

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte meg på telefon: 970 79 258 eller e-post: anders1torp@gmail.com. 

Referanser

Tilbakemeldinger fra deltakere som hørte talen min på Lucy Smith Barnerettighetsdag:

 • «Utrolig sterkt å høre Anders. Kunne gjerne tenkt meg å høre han i samtale med Anne Lindboe.»
 • «Torp satt virkelig standeren og gjorde dypt inntrykk.»
 • «Anders Torp sitt foredrag var meget bra og viktig for å tørre å ha fokus på psykisk vold i religiøse miljøer.»
 • «Anders Torp sitt foredrag vær sterkt og rørende.»
 • «Det var en sterk start å høre Anders Torp fortelle om sine opplevelser i kristenmiljøet.»
 • «Anders Torp var svært viktig og svært bra!»

Se hele talen her: https://www.facebook.com/jesussoldaten/videos/1635529196509684/

For mer info om hva Lucy Smith Barnerettighetsdag er, se mer info her: http://www.barnerettighetsdagen.no/

—                                    —                                    —

«I forbindelse med vår konferanse Et blikk på utenforskap så holdt Anders et følelsesladd og ærlig innlegg som rørte publikum på en veldig sterk måte. Han gir et viktig innblikk på et tabubelagt tema som vi prater alt for lite om i utdannelsene våres, og han fanget publikummet med sin åpenhet rundt sin egen historie.  

Vi heier på Anders og hans kamp for å løfte frem dette temaet fremover.»

Mattias Hjøllo Bernstrøm
Nestleder i Barn oss imellom – Oslo MET

—                                    —                                    —

«Anders holdt et sterkt og engasjerende innlegg på vår konferanse om utenforskap 22.mars 2017. Hans personlige vitnesbyrd om å vokse opp i en streng menighet berørte og opprørte alle i salen.»

Stian Amadeus Antonsen

Politisk rådgiver i ExtraStiftelsen

ES_LOGO_rgb

—                                    —                                    —

«Det var fullt hus i Antikvariatet bokbar i Trondheim lørdag 23. september 2017, da Anders Torp sammen med Wasim Zahid hadde en personlig samtale foran forsamlingen om religiøs oppvekst, egne erfaringer og tro og tvil. Anders fortalte sterkt om sin bakgrunn fra et usunt religiøst miljø med blant annet indoktrinering, helvetestrusler, demonutdrivelser og tortur fra en dansk treningsleir. Møtet skapte stor engasjement fra folk i salen, som hadde mange spørsm˚al ˚a stille Anders.»

Fredrik Nybakk

Nestleder i styret til Human-Etisk Forbund, Trondheim Lokallag

hef_logo_hor_pms

—                                    —                                    —

«Redd Barna jobber med å løfte fram stemmene til barn som sjelden blir sett og hørt. I dette arbeidet trenger vi modige unge og voksne som baner vei og bruker sin stemme i kampen for de mest sårbare barna. Anders Torp er en slik stemme, som ved å løfte fram sine erfaringer bidrar til å sette fokus på situasjonen til barn som vokser opp i usunne religiøse miljøer. I vårt samarbeid med ham har vi lært mye, som vi også drar nytte av i vårt politiske påvirkningsarbeid opp mot nasjonale og internasjonale myndigheter. I samarbeid med oss har Anders også bidratt til at andre unge mennesker med liknende bakgrunn har fått en møteplass, og mulighet for å utveksle erfaringer og meninger. Vi setter stor pris på samarbeidet med Anders og vil gjerne samarbeide mer med ham!»

Grete Vandvik

Seniorrådgiver barns rett til å bli hørt
Redd Barna

redd-barna-1024x586

—                                    —                                    —