Jesussoldaten

«Jesussoldaten – gutten som skulle vinne landet for Gud» er en dokumentarbok utgitt på Cappelen Damm forlag i 2016, om min oppvekst i en radikal og fundamentalistisk menighet. I denne menigheten vokste jeg opp uten religionsfrihet, i en verden jeg tidlig forsto var ond, ettersom jeg trodde demoner fantes overalt og at jeg var en hårsbredde unna helvete. 

Jeg opplevde over 30 demonutdrivelser gjennom oppveksten, ble torturert i Guds navn på en sommerleir da jeg var 17 år, og fastet to ganger i 40 dager for å bli kvitt normale seksuelle lyster. 

Se reklamefilm av «Jesussoldaten» her:

Tarjei Gilje i den kristne avisen Dagen skrev at «Jesussoldaten» er:

«…egnet til å sette et våkent søkelys både på hvordan kristne miljøer kan fungere, og hvordan religion kan bli et maktmiddel med potensielt store skadevirkninger.»

Kari Halstensen skrev i Aftenposten om «Jesussoldaten»:

«Muligheten for at flere voksne nå ser en sårbar gruppe barn tydeligere, gjør Tonje Egedius’ og Anders Torps bok betydningsfull.» 

Omtale fra andre lesere av «Jesussoldaten»: 

«Det er hjerteskjærende å lese om de barndomserfaringene som beskrives i «Jesussoldaten». Ingen barn skulle oppleve slikt! Desto viktigere er det med åpenhet i slike saker, både for dem som har opplevd denne typen forkvaklet religion og gjenvunnet kontrollen over eget liv – og for samfunnet rundt. Det verste man kan gjøre med slikt, er å legge et lokk over det hele. «Jesussoldaten» burde være obligatorisk lesning for alle som har med barn og ungdom å gjøre.»

Oddbjørn Johannessen, Amanuesis Universitetet i Agder

«Jeg klarte ikke å legge fra meg boka. Sterk skildring om psykisk overgrep i guds navn. Det er utrolig skremmende at det skjer i Norge i nyere tid.»

Signe Lill Maas

«Et skremmende innblikk i hvordan det er å vokse opp i et lukket religiøst miljø. Noe sjokkert over at det i lille Norge finnes såpass ekstreme miljøer. Denne boken burde leses av alle foreldre som ukritisk dytter sin personlige tro på sine barn (ubevisst eller bevisst). Ikke minst burde alle religiøse ledere se etter faresignaler på usunn tro.

La barn få være barn. En tapt barndom kan aldri vinnes tilbake.

Takk til Anders Torp for at han deler så fritt av sin personlige historie.»

Olaf Brungot

«Sterk historie! Boken burde vært på pensumlister til alle lærerhøgskoler i landet vårt.»

Heidi Mæland

«Jeg har så vondt av alle barn som vokser opp med voksne som tvinger dem inn i en religion som de voksne legger fram som den eneste (og hellige) sannheten. Ingen barn skulle utsettes for en slik barndom. Det krever et stort mot og mye psykisk (og fysisk) styrke å befri seg fra en dominerende religiøs indoktrinering, og ofte innebærer det livslange traumer for mennesker som har vokst opp på den måten. Anders Torp er et strålende eksempel på at det er mulig. Flott at du skriver og flott at du informerer om dine opplevelser.»

Nora Helene Mæhlum

«Jeg leste den for et par år siden. Skremmende, sterk, trist; utrolig godt skrevet ❤️»

Elisabeth Håp Hast

«Sterk historie. Jeg blir fortsatt sinna når jeg tenker på den. Og «Rekruttskolen» i Danmark er jo klin sinnsyk. Hilsen en sykepleier spes adm med 40 års fokus på psykiatri, etikk, mental folkehelse og religionskritikk – og som har behandlet religiøse vrangforestillinger i årevis.»

Jon Faller

«Jeg har leste den i fjor.Sterk lesning ❤»

Ellen Dieker

«Boka kan anbefales! Forhåpentligvis kan boka bidra med lærdom slik at andre forsamlinger og menigheter klarer å styre klar fra å bli så ekstreme som de menigheter boka skildrer. Det er også viktig å rette mer fokus mot barns oppvekstsvilkår i lukkede (religiøse) miljøer. Ja til religionsfrihet og sunn kristentro, nei til slik ekstrem tro og religion som boka skildrer. Boka anbefales på det sterkeste, spesielt for dem som har tilknytning til kristne karismatiske miljøer.»

Bjørn Roger Rasmussen, blogger

«Jesussoldaten» kan kjøpes her: https://www.cappelendamm.no/cappelendamm/search/search.action?query=jesussoldaten

 

Linker: 

Bokanmeldelse av Tarjei Gilje: https://www.dagen.no/meninger/debatt/BOKANMELDELSE/Bort-fra-helvetesangsten-332447

Kari Halstensen i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/p6Ago/Ytterliggaende-tro-pa-barns-bekostning–Kari-Halstensen

Omtale fra Cappelen Damm: https://www.cappelendamm.no/_jesussoldaten-tonje-egedius-anders-torp-9788202447205

Andre kilder på at jeg ble torturert i Guds navn: https://anderstorpforteller.com/2019/02/21/sommerleiren-der-barn-ble-torturert-er-uvirkelig-for-mange/

Dokumentasjon på demonutdrivelser jeg og andre i Oslokirken ble utsatt for: https://anderstorpforteller.com/2017/01/17/forklaring-om-offentliggjoring-av-oslokirkens-motereferater/