Trospolitisk innspill

Undertegnede anbefaler kunnskapsøkning, kritisk tenkning og økt refleksjonsnivå som tiltak imot fundamentalistiske religiøse miljøer. Undertegnede tror ikke maktbruk vil redusere etterspørselen etter usunn eller skadelig religion, men at økt åpenhet og konstruktiv dialog er rett vei å gå. … Mer Trospolitisk innspill